Politica de confidentialitate

I. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea datelor, avand la baza toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politică urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră si/sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care vor fi prelucrate de noi în contextul utilizării paginii de internet, https://briele.ro/ , dar nu numai.

Compania CMH Toy Store SRL este responsabilă pentru operarea paginii web https://briele.ro/ și are calitate de operator cu sediul social în Cluj Napoca, str. Tudor Ciortea, numarul 1, judetul Cluj, înregistrată sub nr. J12/ 468/02.02.2021, având CUI RO43657579 (in continuare „briele” sau „‘site”).

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, CMH Toy Store SRL administreaza in conditii de siguranta, cu buna-credinta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra in contextul vizitarii site-ului si / sau achizitionarii serviciilor CMH Toy Store SRL.

Prin continuarea utilizarii site-ului si serviciilor noastre sunteti de acord cu aceasta si cu colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra personale de catre CMH Toy Store SRL

Colectam de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a putea onora comenzile dvs. și pentru a va putea oferi acces la produsele noastre, pentru transmiterea de mesaje de tip administrativ (privind schimbări în site, contul de utilizator, etc) cât si pentru a va putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct).

Prelucrăm urmatoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume
 • Adresa de contact și adresa de livrare
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail
 • IP
 • Date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul CMH Toy Store SRL, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, CMH Toy Store SRL va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

II. Scop

Dacă sunteți client al Site-ului https://briele.ro/, CMH Toy Store SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi CMH Toy Store SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate, remedierea plangerilor/reclamatiilor etc.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin CMH Toy Store SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de CMH Toy Store SRL, prin intermediul Site-ului.
 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a https://briele.ro/, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe https://briele.ro/.
 • în scopul participarii la sondajele sau studiile noastre de piață, la anchetele privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre
 • Recrutarea de resurse umane pentru compania CMH Toy Store SRL

 Dacă sunteți vizitator al Site-ului, CMH Toy Store SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • în scop de monitorizare a traficului din magazinul online în context de studii si marketing.
 •  pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de CMH Toy Store SRL, prin intermediul Site-ului briele.ro.

III. Durata pentru care vă prelucrăm datele

CMH Toy Store SRL va pastra datele dumneavoastra personale atata timp cat este necesar pentru a indeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv in scopul satisfacerii oricaror cerinte legale, contabile sau de raportare. Pentru a determina perioada de pastrare adecvata pentru datele cu caracter personal, avem in vedere valoarea, natura si sensibilitatea datelor personale, riscul potential de vatamare cauzat de utilizarea neautorizata sau divulgarea datelor dumneavoastra personale, scopurile pentru care procesam datele dumneavoastra personale si putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace si cerintele legale aplicabile. In anumite circumstante, putem anonimiza datele dumneavoastra personale (astfel incat sa nu mai poata fi asociate cu dumneavoastra) in scopuri de cercetare sau statistice, caz in care putem folosi aceste informatii pe o perioada nelimitata, fara a va anunta in prealabil.

IV. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, CMH Toy Store SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de CMH Toy Store SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CMH Toy Store SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină CMH Toy Store SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

· pentru administrarea Site-ului;

· în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către CMH Toy Store SRL prin intermediul Site-ului;

· pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

· pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

· pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

· atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

V. Prelucrarea datelor persoanelor cu vârsta de sub 16 ani

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la persoanele care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

VI. Drepturile dumneavoastra

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

d. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

e. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

g. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

h. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată  prin trimiterea unui e-mail cu subiectul “NU SUNT DE ACORD cu prelucrarea dastelor personale de catre dvs.”, sau prin intermediul linkurilor si metodelor de dezafiliere si dezabonare disponibile pe website-urile, in aplicatiile software si mobile detinute de CMH Toy Store SRL. In acest caz, solicitarea dumneavoastra va fi inaintata catre departamentul specializat al CMH Toy Store SRL (i.e. persoana responsabila cu protectia datelor). In urma transmiterii solicitarii dumneavoastra, este probabil sa primiti un mesaj prin care se confirma ca optiunea dumneavoastra a fost inregistrata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

VII.COOKIE-URILE
Pentru a asigura buna functionare a acestui site, uneori plasam in computerul dumneavoastra mici fisiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.

Ce se intelege prin cookie? Cookie-ul este un fisier text de mici dimensiuni pe care un site il salveaza in calculatorul sau dispozitivul dumneavoastra mobil atunci cand il vizitati. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.

Cum folosim cookie-urile? O parte din paginile cuprinse in site-ul https://briele.ro/ utilizeaza cookie-urile pentru a retine: preferintele dumneavoastra de afisare, cum ar fi contrastul, culoarea sau dimensiunea caracterelor;
daca ati raspuns la un sondaj pop-up privind utilitatea continutului (pentru a nu fi intrebat din nou);
daca ati acceptat (sau nu) utilizarea cookie-urilor pe site.

De asemenea, unele materiale (video) gazduite de site-ul https://briele.ro/ utilizeaza cookie-uri pentru a colecta statistici anonime privind modul in care ati ajuns pe site si materialele video pe care le-ati vizualizat. Activarea cookie-urilor nu este strict necesara pentru functionarea site-ului https://briele.ro/ dar va poate imbunatati experienta de navigare. Puteti sterge sau bloca cookie-urile insa, daca faceti acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului https://briele.ro/ sa nu functioneze corespunzator. Informatiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a va identifica personal. In plus, tinem sub control datele referitoare la preferintele dumneavoastra de navigare. Cookie-urile nu sunt folosite in alte scopuri decat cele descrise aici.

Cum puteti controla cookie-urile? Puteti controla si/sau sterge cookie-urile dupa cum doriti – pentru detalii, consultati site-ul www.aboutcookies.org. Puteti sterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastra si puteti seta majoritatea browserelor sa blocheze plasarea acestora. Daca faceti acest lucru, este posibil sa fiti nevoit sa setati manual unele preferinte, de fiecare data cand vizitati site-ul https://briele.ro/. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau optiuni sa nu functioneze. Puteti accepta sau respinge cookie-urile de pe acest site, accesand linkul corespunzator: Accept cookie-urile / Refuz cookie-urile.